پنجشنبه 16 فروردين 1397
م : ن : اشعار منصور متین

 

,


شنبه 5 آبان 1397
م : ن : اشعار منصور متین

اول و آخر- اشعار متین (151)

 

 

سخن از ارادت بفرمـود دوش

 

حکیمی و ما را سراپای گوش

 

سر از گفت شیرین دینـانی‌ام

 

ز اسرار ایمان، بیامد به هوش

 

ارادت بجز عهد و پیمان نبود

 

اگر خون رهرو بماند به جوش

 

تأمل‌ کنان تـا به بستر شـدم

 

به ‌خواب آمدم پیر باده ‌فروش

 

تبسم نمـود و نظـر آن‌چنـان

 

اگر چند بر لب کلام خموش

 

یکی طفل دیـدم به همراه او

 

در آغوش آمد نهادم به دوش

 

 تو خود اول و آخری بر همه

 

بگفتا به منصور با لحن نوش

 

ندانستم آیـا نهیب است ایـن

 

و یا گفت سربسته از رازپوش؟

 

 

 


شعر منصور متین , عرفان, دانلود رایگان


شنبه 5 آبان 1397
م : ن : اشعار منصور متین

اذن ورود-اشعار متین (150)

بگذشت اگر عمر که در یاد نبودیم

 

بیهوده نگوییم که از حرف وجودیم


گر خار سر این ره صدساله گذارد


بر درگـه گـل منتظـر اذن ورودیمگلستان


جمعه 4 آبان 1397
م : ن : اشعار منصور متین

اربعین

 

 

 

 

 

اربعيـن گشت، عــزا را نبـود پاياني


نه قروني و  هزاران و نه هر دوراني


كوس ناموس ‌تو بر كنگره عرش زند


شام تا مصر و حجاز و نجف‌‌و ایرانی


ابن و آباي فلك را چه گواهي باشد


كـه نزاييـده ز هر حرملـه فرزنـداني


ای‌خوشا رهزن راه همه خوبان باشی


كه ز احـرار شود حـرّْ چنـان حيراني


سپر و تيغ زند بوسه به دست ارباب


آه و افسوس به كمتر ز چنين رنداني


طرفين است، نيابي به میان معركه‌ها


بيـن اين حاربـكم سالمكم، ميـداني


خوشـة گنـدم قـابيل نـدارد سودی


بارالهـا، برسـان بهتـر از آن قربـاني


دگـران سر بنهادند، چه دارد منصور


به زبـان گر نسـرايد ، طلب غفـراني


 

 

 

 

 


اربعین


سه شنبه 24 مهر 1397
م : ن : اشعار منصور متین

دانلود رایگان اشعار متین

 

 

 

دانلود رایگان نسخه پی دی اف

 

......اینجا کلیک کنید ........

 

 

 برای دانلود رایگان  نسخه اندروید

 

 اینجا  کلیک کنید  .....


شعر منصور متین , عرفان, دانلود رایگان


دوشنبه 23 مهر 1397
م : ن : اشعار منصور متین

دانلود کتاب- اشعار متین

 

 

 

 

 

 

 دانلود رایگان نسخه پی دی اف

 

.............اینجا کلیک کنید ..................

 

 

 

دانلود رایگان نسخه اندروید

 

.............اینجا کلیک کنید ..................

 

 

 


شعر منصور متین , عرفان, دانلود رایگان


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 37 صفحه بعد
.
shaeranehmateen.blogsazan.com value